Dünyanın En Düşük Ekonomisine Sahip 5 Ülke

 Devletler, kendi ülkesinin ekonomisini kalkındırmak için insan gücüne ve çeşitli maddi imkânlara ihtiyaç duyar. Dünyanın en düşük ekonomisine sahip ülkeler de bile çeşitli yeraltı kaynakları veya ülkenin bulunduğu coğrafyanın maddi değeri bulunmaktadır. Ancak ticaret, sanayi ve teknoloji bakımından yetersiz kalan bu devletler, diğer devletlerin baskısı altında kaldığı için mevcut imkânlarını kullanamaz hale gelmiştir. Bu baskılardan ve imkânsızlıklardan ötürü yoksul ülkeler, kendilerini geliştirememiş ve daima dışa bağımlı bir şekilde hayat sürdürmüşlerdir. Milli gelir oranları, kişi başına düşen gelir miktarı ve ülkenin işsizlik oranı bu tarz ülkelerin ekonomisi düşük ülkeler grubuna girmesine neden olmuştur. Dünyanın en düşük ekonomisine sahip ülke sizce nelerdir ?

 


Dünyanın En Düşük Ekonomisine Sahip 5 Ülke

 

BURUNDİ

 

 Dünyanın en düşük ekonomisine sahip ülkeler arasında ilk sırada bulunan ve Doğu Afrika’da yer alan bu ülkenin denize sınırı olmamasıyla beraber, Ruanda ve Tanzanya gibi ülkelerle komşudur. Burundi’nin en önemli gelir kaynağı olan petrol, kömür ve altın gibi yeraltı zenginlikleri bulunmaktadır. Ancak diğer dış ülkelerin baskısı altında kaldıklarından dolayı, bu kaynaklardan yeteri kadar gelir sağlanmamaktadır. 2018 yılındaki verilere göre yıllık gelir oranı 3,04 milyar $ olan Burundi’nin, kişi başına düşen gelir oranı ise 750$ civarındadır. Yoksul ülkeler durumunda olmasına rağmen ülkedeki işsizlik oranı 2019 yılında %1,5 olarak hesaplanmıştır.

 


ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

 Afrika kıtasının ortasında bulunan ve denize sınırı olmayan bu ülkenin nüfusu 4,7 milyondur. Sınırında Sudan ve Kongo Cumhuriyeti bulunan bu ülkenin en önemli gelir kaynağı altın ve elmas madenciliğidir. Ulaşım, eğitim ve ekonomik şartlarının zayıf olması ülkenin teknolojik anlamda geri kalmasına neden olmuştur. 2018 istatistiklerine göre ülkenin yıllık gelir oranı 4,3 milyar $ olarak belirtilmiştir. Kişi başına düşen ortalama gelir 920$ civarında olan ülkenin yoksul ülkeler grubuna girmesinin nedenlerinden birisi de işsizlik oranının yüksek olması ve çalışanların olması gerekenden düşük ücretle çalıştırılmasıdır.

 


NİJER CUMHURİYETİ

 

 Batı Afrika’da bulunan deniz ve akarsu kaynağı olmayan Nijer Cumhuriyeti, parlamenter cumhuriyet sistemi ile yönetilmektedir. Cezayir, Libya, Nijerya ve Mali gibi ülkelere komşu olan Nijer, ekonomisi düşük ülkeler grubunda üçüncü sırada yer almaktadır. Nüfusu 22,4 milyon olan bu ülkenin gelir kaynağı doğal gaz ve madenlerdir. 9,2 milyar $ yıllık geliri ve kişi başına düşen milli gelir oranı 1040$ olan bu devletin diğer yoksul ülkelere göre gelişmişlik oranı biraz daha fazladır. İşsizlik oranının düşük olması ve günümüzde petrol kaynaklarının değerli olmasından dolayı Nijer Cumhuriyeti ekonomisinin hareketlendirmeyi başarmıştır.

 


MALAVİ

 

 Afrika kıtasının güneydoğusunda bulunan ve denize sınırı olmayan Malavi, İngiltere’den ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Zambiya, Tanzanya ve Mozambik gibi ülkelere sınırı bulunmaktadır. Gelir kaynağının tarım ve tütün olması ekonomisi düşük ülkeler grubuna girmesini sağlamıştır. 2018 yılı istatistiklerine göre 18,2 milyon nüfusun bulunduğu ülkenin milli gelir oranı 23,7 milyar $ civarındadır. Yeraltı kaynaklarının zayıflığı ve teknolojik anlamda geri olması, bu devletin yoksul ülke olmasına yol açmış aynı zamanda ülke nüfusunun ortalama yaşam süresini 63 yıla kadar düşürmüştür. 2018 yılı dünya bankası verilerine göre Malavi’de kişi başına düşen milli gelir miktarı 1,310$ civarında seyretmektedir.

 


GABON

 

 Dünyanın en düşük ekonomisine sahip ülkelerden bir diğeri ise Gabon’dur. Orta Afrika kıtasında yer alan ve aynı zamanda denize kıyısı bulunan bu ülkenin nüfusu 2,2 milyondur. Ülke nüfusunun az olması ekonominin ve gelişim anlamında teknolojinin geri kalmasına yol açmıştır. Yıllık gelir oranı 35,4 milyar $ olan bu ülkenin en büyük kaynağı petrol ve orman, ahşap ürünleridir. Yoksul ülkeler grubunda olmasına rağmen 2018 yılı dünya bankası istatistiklerine göre kişi başına düşen milli gelir 16,7 bin $ civarındadır.

 

İlginizi Çekebilir: Satışları Arttırmanın Yolları