Bilimde Unutkanlığın Nedenleri

Bilimde unutkanlığın nedenleri temelinde birbirinden farklı durumlar bulunmaktadır. Unutkanlık, her yaştan kişide gözlemlenebilen bir durumdur. Kimi zaman bir hastalık temelli ortaya çıkabildiği gibi kimi zamanda içinde bulunulan durumlardan dolayı ortaya çıkabilmektedir.


Unutkanlık denilince akla, bilişsel yeteneklerin kullanılamaması durumu gelmektedir. İleri yaşta bulunan kişiler için alzheimer gibi hastalıklar, demans yaşanmasına yani bunamaya neden olmaktadır. Erken yaşlardaki unutkanlıklarda ise nörolojik sorunlar etkili olmaktadır. Bunların dışında, yaşanan çeşitli travmalar unutkanlıkların yaşanmasına sebebiyet vermektedir.


Günümüzde unutkanlık tüm toplumlarda erken yaşlarda da görülebilmektedir. Bunun nedenleri arasında yoğun çalışma hayatında bulunmak gelmektedir. Ayrıca vitamin eksiklikleri, hormon sorunları, dikkat eksikliği ve stres kaygı bozukluğu gibi nedenler de unutkanlığın büyük nedenleri arasında yerini almaktadır.


Unutkanlığı Tetikleyen Hastalıklar

Unutkanlık durumunun çoğu zaman nedeni sahip olunan hastalıklar olabilmektedir. Bilimde unutkanlığın nedenleri tıp açısından ele alındığında, unutkanlığa neden olan hastalıkların şunlar olduğu görülmektedir;

  • Alzheimer
  • Parkinson
  • Felç
  • Beyin iltihaplanması
  • Zihinsel işlev bozukluğu
  • Multipl Skleroz
  • Konuşma bozukluğu
  • Algılama bozukluğu


Bilimde Unutkanlığın Nedenleri: Yaşlanma Proteini

Bilim insanları yaptıkları bir araştırmada unutkanlığın nedenini yaşlanma proteini olarak saptamış ve bunu tersine çevirebilecek bir çalışmaya imza atmıştır. ABD’deki San Francisco Üniversitesi’nde yapılan deneylerde, ileri yaşta olan kişilerin B2M proteini temelli olarak hafıza kaybı ve unutkanlık yaşadığı ortaya konmuştur. Bilim insanları, bu proteinin yavaşlatılması ile unutkanlık ve buna sorunlarının ortadan kalkabileceğini iddia etmiştir. Bu çalışmada bilimde unutkanlığın nedenleri arasına B2M proteini de alınmış ve tercine çevrilmesi için fareler üzerinde deneyler yapılmaya başlanmıştır.


Fareler üzerinde yapılan deneylerde, genç farelerin hata oranını arttırdığı gözler önüne serilmiştir. Böylelikle yaşlılığa bağlı olarak gelişen unutkanlığın bu protein olduğu sonucuna güçlü bir kanıt ile ulaşılmıştır.


Hormon Bozuklukları ve Vitamin Eksikliği

Hormon bozuklukları ve vitamin eksikliği unutkanlığa yol açan nedenler arasında yerini almaktadır. D vitamini ve B12 vitamini eksikliği ile tiroit hormonu eksikliği, unutkanlığa neden olan en büyük faktörlerdendir. B12 vitamini, insanların sinir dokusunun sağlığı ve kırmızı kan hücrelerinin üretimi için oldukça gereklidir. Bu vitaminin dışarıdan alınması mutlaka şarttır çünkü vücut tarafından kendiliğinden üretilememektedir.


Dolayısı ile B12 vitamini kırmızı etten, süt ve süt ürünlerinde, deniz ürünlerinden mutlaka alınmalıdır. D vitamini eksikliği için de mutlaka güneşten ve uzman kontrolünde verilecek olan takviyelerden yararlanılmalıdır. Tiroit hormonu bozukluğu için de mutlaka tıbbi bir destek alınmalıdır. Bilimde unutkanlığın nedenleri hormon ve vitamin eksikliğinden de kaynaklandığı için mutlaka uzman desteği şarttır.


Stres ve Depresyon

İçinde bulunduğumuz çağda stres, kaygı durum bozukluğu ve depresyon vakalarına sıklıkla rastlanılmaktadır. Özel hayatın yanı sıra yoğun çalışma temposu ve şehir yaşantısı da insanları strese ve depresyona yöneltebilmektedir. Bu psikolojik temelli nedenlerden dolayı unutkanlık olayları da yaşanabilmektedir. Bu sebeple basit unutkanlık durumlarında dahi eğer yoğun bir stres ya da depresyon hissediliyor ise uzman yardımı alınmalıdır.

İlginizi Çekebilir: Uzay Hakkında İlginç Bilgiler