Bilimsel Araştırmada Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bilimsel araştırma bilgi sahibi olunmayan bir konu, kategori üzerinde uzman kişiler tarafından araştırmalar yapılır ve raporlar ile araştırma sonucu paylaşılır. Daha önceden yapılan araştırmalardan ortaya çıkan raporlar, toplanan veriler neticesinde, o araştırma üzerine tekrardan farklı kişiler veya aynı kişiler tarafından yeniden bilimsel araştırma da yapılmaktadır. Yapılacak olunan bilimsel araştırmada dikkat edilmesi gerekenler de önemli noktalar vardır. Bunların her biri birbiri ile ilişkili ve birbirine bağlıdır.


Bilimsel araştırma basamaklarına değinecek olursak ;

-Gözlem ve Araştırma Konusunun Belirlenmesi

-Araştırma problemini tanımlama

-Konuyla ilgili kaynak araştırması

-Hipotezlerin yazılması

-Araştırma yöntem , modelini belirleme

-Verilerin toplanması ve analizi

-Araştırmanın sonuçlandırılması ve araştırma raporunun yazılması


Bilimsel araştırmada dikkat edilmesi gerekenler de maddeler bu yöndedir bunları özetleyip bilgi aktarıcak olursak da ;

Bilimsel araştırmanın öncelikle konusunu belirlemek gerekiyor. Konunun diğer adımlar arasında ki yeri büyük önem taşır. Yapılacak olan işin başlangıcıdır aslında konunun seçilip belirlenmesi. Üzerinde iyi durulmalıdır. Konuyu belirledikten sonra araştırmak gerekmektedir. Daha bilimsel araştırmanın ilk adımında belirleyecek olduğunuz konuyu iyi bir şekilde araştıracak kadar derin bir yere sahip olan bilimsel çalışmanın ne kadar titizlik gerektirdiğini görebiliriz.


Hipotezde bulunmak, bilim insanların mevcut bilimsel teorileri tam olarak açıklanamayan gözlemleri göz önünde bulundurup baz alarak yaparlar. Bilimsel olan bir hipotez daha önceden kabul görmüş, araştırmaya açık olan olgudur. Bilimsel hipotezin temel özelliklerinde test edilebilir, eskitebilir veya çürütebilirdir.


Bilgileri toplamak, bilimsel araştırma boyunca yapılmış olunan işler, almış olduğunuz bilgiler, kaynaklar, gibi ortaya çıkan bilgileri sıra geldi toplamaya. Tüm bu ortaya çıkanları , en baştan bu yana titizlik ile davranıp süreci nasıl yönetildiyse yine aynı şekilde aynı hassasiyetle bu bilgileri toplama aşamasına geldik.


Raporu hazırlamak, artık bu adımda sona gelinmiş olduğunu gösteriyor diyebiliriz. Bilgiler toplandı, toplanmış olan bilgileri sıra geldi rapora aktarıp hazırlamaya. Rapor hazırlarken grafiksel raporlar hazırlamaya önem verilmesi gerekmektedir. Grafiksel raporlar, bilimsel araştırma yapanların sıkça kullandığı bir istatistiksel rapordur. Raporda yapılan araştırma ile ilgili bilgilere yer verilecek şekilde hazırlanmalıdır.


Bu adımlar sırasına göre yapılmalıdır ayrıca üzerinde durulan adımların herhangi birinden atlanması söz konusu dahi olmamalıdır. Bilimsel araştırma da özveri, sabır, titizlik gibi durumların fazlaca önemi bulunmaktadır.