Stratejik Yönetimin Faydaları

Stratejik yönetim, kurum ve kuruluşların politik, teknolojik, demografik, ekonomik ve yasal etkenler gibi birçok değişken etkenlere bağlı olarak geleceğini şekillendirmekte büyük rol sahibidir. Teknolojinin gelişmesi ve yasa değişikliği gibi etkenler her ne kadar işletmeler için olumlu yönde fayda sağlayabileceği gibi, olumsuz yönde de etkileri olabilir. Stratejik yönetimin kişisel gelişimi sayesinde işletme yöneticileri şirketin gelecekteki durumunu izlemesi gereken adımları bu değişkenleri göz önünde bulundurarak yönlendirme fırsatı yakalamaktadır.


Stratejik yönetim, kurum ve kuruluşlara strateji ve izlenecek yol konusunda daha mantıklı, gerçekçi ve sistematik bir düzen kurma avantajı sağlamaktadır. Bu sayede işletmeler için oldukça faydalıdır. Ayrıca, bu sayede işletmede sadece yöneticiler değil, her departmanda ve her seviyede çalışan görevli personeller, kendisini bir takımın parçası olarak görecek ve işletmenin izlemesi gereken yol, misyon ve vizyon gibi konularda şirkete fayda sağlamaya başlayacaktır. Bu duruma bir nevi her personelin topyekûn işletmesi için çabalaması anlamına geliyor.


Peki, stratejik yönetim faydaları nelerdir?

Stratejik yönetimin faydaları maddeler halinde kısaca aşağıdaki gibi sıralanabilir.


1- Kurum ve kuruluşlara sektördeki tüm olası gelişmeleri önceden tahmin etme fırsatı verir. Bu sayede işletmeler başlarına gelebilecek her türlü olumlu ya da olumsuz olası her durum için hazırlıklı hale gelme şansı yakalar.


2- Kurum ve kuruluşların misyon ve vizyon planlamasını açık ve net bir şekilde yapmasını sağlar. Bu sayede işletmeler, kendisi ile aynı sektördeki rakip işletmelerden kendini ayırarak sektörde farklı bir noktaya gelir.


3- Stratejik yönetim sayesinde şirket yöneticileri, piyasadaki tüm değişkenleri önceden hesaplar. Bu sayede piyasadaki herhangi bir olumsuz gelişme sonrasında, şirket zaten buna hazırlıklı olarak tasarlanan yolda ilerlemeye devam eder.


4- İşletmenin daha düzenli ve sistematik halde veri toplaması, düzenlemesi ve planlaması için yol gösterir. Bu sayede işletmede gerçekleştirilen geleceğe dair herhangi bir plan en ince ayrıntısına kadar düşünülür ve hata yapma payı azalır.


5- Stratejik yönetim sayesinde piyasada düşüş yaşayan firmalar, sorunlu departman ya da gidişatı sorun daha fazla büyümeden tespit ederek ortadan kaldırabilir.


6- Stratejik yönetim sayesinde işletmeler, sektörde aldıkları kararları sistematik ve üzerinde oldukça fazla düşünülmüş şekilde verirler. Yeni sektöre atılacak, işlerini büyütecek firmalar iş kararları konusunda daha gerçekçi ve kalıcı kararlar verme imkanı bulur.


7- Stratejik yönetim sayesinde işletmede bulunan farklı departmanlar arasında iletişim hızı kısalır. Bu sayede işletmenin alacağı kararlar, atılması gereken adımlar daha erken tarihlerde gerçekleşir.


8- İşletme içerisinde gerçekleştirilen projelerde elemanların birbiri ile daha fazla koordine olarak çalışmasını sağlar. Aynı zamanda proje için gerekli kaynakların tedarik edilme süreci de önceden planlanarak projenin hayata geçme sürecinde oluşabilecek sorunlar ortadan kaldırılır.