Kişisel Gelişimde İnternetin Rolü

Tarihin her döneminde, çevre şartları ve toplumsal yapıyla orantılı olarak insanlık bir gelişim motivasyonuna ihtiyaç duymuştur. Bu motivasyon hayatta kalma dürtüsüyle başlamış, süreç içerisinde keşfetme arzusuyla devam etmiş, üretim yetisiyle pekiştikten sonra diğer insan ve insan grupları ile etkileşimiyle sosyal bir forma evirilmiştir. Kişisel gelişimde internetin rolü ‘ne gelelim.


Kişisel Gelişimde İnternetin Rolü: Ateş, Tekerlek, İnternet


Sosyal bir canlı olan insanın kendini geliştirme arzusu modern insana gelinceye kadar “doğanın onu bu gelişime mecbur bırakması” olarak düşünülebilir. Kişisel gelişim toplumların gelişimine, toplumların gelişimi hayat şartlarının yükselmesiyle birlikte ihtiyaçlarında evrimleşmesine zemin hazırlamıştır.


Nasıl ki fiziksel ve güdüsel gelişimi doğanın barınma kurallarının ötesine taşıyan buluşlar bir temel gereklilikler silsilesini oluşturuyor ve insanlığı bugününe taşıyorsa, bugünün keşifleri de yarın için aynı şeyi yapmaktadır.


İhtiyaçlar artık temel gerekliliklerin ötesine geçtikten sonra bireyler kendilerini geliştirme arzularının yanında “kendilerini gerçekleştirme” isteklerini keşfetmiştir. Zira kendini gerçekleştirmek, kendini geliştirmenin yanı sıra modern insanın gerçek anlamda birey olabilmesi için gerekli farklılığı belirten bir rol oynar.


Modern İnsan ve Beklentileri


Söz konusu temel gerekliliklerden arındırılmış, kendini geliştirme/gerçekleştirme beklentisinde olan bireyler, bilginin erişilebilirliği ve çeşitliliği arayışlarını ancak ve ancak yine modern insanın en büyük sosyal keşiflerinden biri olan İnternet ile doyurabileceklerdir.


İnternet barındırdığı bilgi hazinesinin yanında bir “başarı öyküsü” deposudur. Sadece metot arayışına değil, mevcut metodun paylaşılmış tecrübelerine ulaşma imkanı da sağlar. Bu en temel ulaşım kolaylıkları sayesinde, girişimlerin nasıl neticeler doğuracağını anlamaya/anlamlandırmaya başlar, bir sebep/sonuç grafiğine sahip olunabilir.


Bu erişilebilirlik bireyleri kişisel beklentileri ve ilgilerine sahip diğer kişiler ile etkileşime sokması sayesinde, gelişim sürecinin gerektirdiği süreci çok daha kısa bir hale getirmektedir. Erişim kolaylığının kişinin kazanımlarına oranla daha hızlı hareket eden bir mekanizma olması internetin etkisinin olumsuz yanı olarak değerlendirilebilir.


Ancak bu tüketim hızı bir olumsuzluktan ziyade, başlangıçtaki beklentileri ve arayışı daha da yükseğe taşıyan en önemli etmendir. Modern insan için gelişim, kendisinden bekledikleri ve kendisini görmek isteyeceği nokta ile mümkündür. Bilgi ve tecrübenin ulaşılabilir olması, bireyin kendisini geliştirmek için göstereceği öz çabayı eksiltmemekte, aşağı çekmemektedir.