Girişimciler Başarıyı Yakaladıktan Sonra Ne Yaparlar?

Girişimciler başarıyı yakaladıktan sonra gelişime ayak uydurmak ve sürekli olarak değişime hazır olmak durumundadır. Girişimci fikirler genel olarak yaşanan bir eksikliğin giderilmesini, içinde bulunulan olumsuz durumun avantaja çevrilmesini sağlamakta ve bu sebeple başarıya ulaşmaktadır. Herhangi bir sektörde ortaya konan ürün ve hizmet üzerinde yenilik yapılması, söz konusu ürün ya da hizmetin farklı ve daha kapsamlı bir şekilde yeniden müşterilere sunulması da girişimcilik olarak gerçekleşebilmektedir. Dolayısı ile girişimcilik yalnızca orjinal fikirlerin ortaya konmasıyla ggerçekleşmemekte bazen de sıradan olabilmektedir.


Başarıya ulaşan girişimci fikirler daima ilerleyen süreçlerde geliştirilmelidir. Aksi takdirde yapılan girişimcilik uzun soluklu olmayacak ve uzun süre başarı sağlanamayacaktır. Bu sebeple girişimciler başarıyı yakaladıktan sonra tutundurma ve iş geliştirme çalışmalarına devam etmektedir.


Girişimcilikte İş Geliştirme

Girişimcilik durağan bir iş değildir. Girişimcilikte önemli olan sürekli olarak yenilenmek ve doğan ihtiyaçlar doğrultusunda hareket etmek vardır. Bu nedenle her alanda olduğu gibi girişimcilikte de iş geliştirme olmazsa olmazdır. Özellikle girişimcilikte iş geliştirme bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.


Bir girişim sonucu başarıya ulaşan fikirler sürekli olarak geliştirilmelidir ve içinde bulunulan zamana uygun hale getirilmelidir. Girişimciler başarıyı yakaladıktan sonra da söz konusu girişimleri üzerinde düzenlemeler yapmakta, doğacak olan yeni ihtiyaçlar için yeni fikirler üretmekte ve çalışmalarına devam etmektedir.


Başarılı girişimcilik fikirleri çoğu zaman, zamanın içindeki farklılıkların yakalanması ve farkedilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kimi zaman da bir girişimcilik fikri, herkesin gözü önünde olan aslında sıradan şeylerin farklı algılanması ve yorumlanmasıyla gerçekleştirilmektedir. Dolayısı ile aslında var olan bir fikir üzerine eklemeler yapılmasıyla yani iş geliştirmeyle de yeni girişimci fikirler yaratılabilmektedir. Geliştirilen, başarıya ulaştırılan iş fikirlerinin üzerinden daha sonra satış yapılması ile de yani işin başka bir şirkete satılmasıyla da ayrıca kazanç sağlanabilmektedir.


Girişimcilikte Satış

Girişimcilik yalnızca ticari bir faaliyeti devam ettirme işi değildir. Çünkü girişimcilik temelinde bir fikir üretme ve değer yaratma vardır. Bu sebeple girişimciler başarıyı yakaladıktan sonra yarattıkları değeri satma yoluna da gitmektedir. Üretilen ve değer kazanan bir fikir yüksek kapasiteye ulaştığında ve maddi olarak değerlendiğinde çoğu zaman girişimciler tarafından satışa sunulmaktadır.


Böylelikle girişim alanında bir miktar kazanç sağlandıktan sonra kurulan sistemin, işin satışıyla da ayrıca bir kazanç elde edilebilmektedir. Bu duruma günümüzde sıklıkla karşılaşılan bir örnek vermek gerekirse; uygulama tasarlamak ve yaratmak bir girişimdir. Bu uygulama sınırlarını aşıp kitlelere ulaştığında genellikle daha büyük şirketlere girişimciler tarafından satılmaktadır.


Girişimlerini yani başarıya ulaşmış olan işlerini başka şirketlere satan kişiler yeniden başka alanlardaki girişim faaliyetlerine devam etmektedir. Çünkü girişimcilik bir fikir işidir ve girişimci karakterde olan kişiler; girişimciler başarıyı yakaladıktan sonra yaşamları boyunca genel olarak üretmeye devam etmektedir.

İlginizi Çekebilir: Webtures CEO’su: Kaan Gülten’den Girişimcilik Hikayesi