İş Yönetimi Nedir? Stratejileri Nelerdir?

İş Yönetimi Nedir?

İş yönetimi nedir: Yönetim, işletmenin belirli bir amaca ulaşabilmek için üretim fonksiyonlarını (emek, sermaye, kar) kullanarak yönetim fonksiyonlarına ( planlama, örgütleme, eş güdümleme, kontrol, denetim) göre uygun şekilde yönetilmesine yönetim denir.


İş hayatında başarılı olmak, küçük veya büyük hedeflerinin yılmadan peşinden koşmak, amaca ulaşmak için planlamalar yapmak ve neticesinde kar elde etmektir. İşletmeyi ayakta tutan kişi; çalışanlar, kaynaklar, hedefler, hedef kitleyi göz önünde bulundurarak işletmeyi ayakta tutarak işletme yönetimini doğru kullanarak ondan yararlanmalıdır.


İşletme birbiri ardını izleyen aşamalara ve faktörlere sahiptir. İşletme yönetimi bu aşamaları yöneten bir süreçtir.


İşletme Yönetimi Eğitimi Nedir?

 İşletme yöneticiliği eğitimi, yöneticilerin, patronların, kurumlarını daha iyiye götürebilmek için, iş hayatlarında daha başarılı olabilmeleri için yöneticilere yol gösteren bir harita diyebiliriz.


İşletmeyi yöneten kişi veya kişilerin, kişisel gelişim adına kendilerini geliştirmek amacıyla, iş hayatı bir yana kendi ufuklarını açmak, kendilerinde daha çok şey katmak için bu eğitimden yararlanmaktadırlar.


İş Yönetimi Planı Nedir?

 İş planı yöneticiye yol gösteren, tanıtıcı bir dökumandır. İş planı şirket planlarını ortaya koyar, planların nasıl olacağı hakkında bilgi verir, çalışanları ve oradaki personelleri bilgilendirmeye katkı sağlar. İş planı işi yönetmek için birincil kuraldır. Önünüzde şirket adına bir plan yoksa ne yapacağınızı bilemez ve sistematik şekilde ilerlemek sizin için çok zor olacaktır.


Planlamalar, işlerde aşama aşama gidilerek, nereye ne kadar harcama yapıldığını bilerek ve görerek, ay sonu bilançolarda beklenmedik gelişmelere şaşırmamak için oluşturulan bir yol gösterici kılavuzdur.


İş Yönetim Stratejileri Nelerdir?

 İşletmeler sürekli rekabet ortamında birbirleriyle mücadele veren kurumlardır. Bu kurumlar günlük yaşamlarında rakipleriyle nasıl ve ne şekilde mücadele etmeleri gerektiğini, içinde bulundukları piyasada rakiplerine karşı ne gibi önlemler alacakları konusunda rekabet stratejileri geliştirmektedirler. Bunlar; kurumsal stratejiler, iş yönetim (rekabet) stratejileri ve işlevsel stratejilerdir.


Öncelikle işletmeler hangi sektörde hizmet veriyorlarsa kendi işletmeleri adına bir swot analizi (tehditler, fırsatlar, güçlü yanları, zayıf yanları) yapmalıdırlar. Müşteri ihtiyaçlarını bilmek, işletmelerin kendilerini tanımak, bu sektörde rekabet edecekleri rakipleri tanımak rekabet stratejisinin önemli bir parçasıdır.


İşletmeler rakipleriyle rekabet halindeyken onlardan daha çok önde olabilmek adına birçok farklı stratejiler geliştiriciler. Örneğin çeşitlendirme stratejisi ile işletmenin getiri sağlayabileceği yeni iş alanlarına girmek ve oradaki fırsatlardan yararlanarak daha çok gelir elde etmek isterler. Bir diğer stratejileri ise, ürün farklılaştırmadır. Ürün farklılaştırmada işletme rakipleriyle ayni ürün adına bir yarış halinde iseler, işletme ürüne yeni bir renk vererek, aromasında değişiklik yaparak, ambalajını değiştirerek vs. buna benzer üründe farklılaştırmalar yaparak müşteriyi rakip firmaya göre bir adım daha kendisine çekmiş olacak ve çok daha fazla gelir etmeye başlayacaktır. Müşteri odaklı strateji de ise, tüketicilerin istek ve doğrultusunda işletme hareket edecek ve müşterileri kendisine çekmeyi başaracaktır. Kısacası rekabet işletme olan her yerde vardır.


İş Yönetimi nedir? Okuyanlar için, İlginizi Çekebilir: İş Hayatında Başarı Nasıl Sağlanır?