Girişimcilerde Saygınlık Yönetimi Nedir?

Girişimcilerde saygınlık yönetimi oldukça önem verilmesi gereken bir konudur. Yaşadığımız ülkede günümüzde girişimcilik kavramları henüz tam oturmamıştır. Tam olarak anlaşılamamış bir kavramdır.


Halkla ilişkiler ve itibar yönetimi, bir krizde tepki vermeye çalışan girişimcilerin imajını koruma eğiliminde olmalıdır. Ancak bir girişimci olarak kamu imajını ve itibarını doğru bir şekilde yönetmek, sorunlar ortaya çıkmadan çok önce başlaması gereken bir çabadır. Bunun yanı sıra uygun itibar yönetimi proaktif olarak geliştirilmesi gereken bir olgudur. Çünkü hasar kontrolüne yardımcı olmanın yanı sıra bir şirkete birçok olumlu fayda da sağlayabilmektedir.


Bir zamanlar, ortalama bir işletmenin itibarı hoş bir gülümseme, sağlam bir el sıkışma ve bir tuğla ve harç mağazasında iyi bir müşteri deneyimine bağlıydı. Ancak gelişen ve değişen dünyada artık işler farklı olarak ilerlemektedir. Fiziksel konumların yanında internet ortamındaki görünürlük de öne çıkmaktadır. Modern girişimcilerin hem markalarının hem de kendilerinin itibarını korumasının en önemli yollarından biri, olumlu ve etkili bir çevrimiçi varlık geliştirmektir.


Girişimcilik de işin niteliği ne olursa olsun çevrimiçi itibarının değerli olduğundan emin olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte, girişimcilerin çevrimiçi durumlarını ele almaları ve etkilerinin cansız kalmasını sağlamak için birkaç farklı yol bulunmaktadır.


Tutarlı Mesajlar

Girişimcilerde saygınlık yönetimi konusuna dahil olan bir başka mesele de  nerede ve ne zaman olduğu fark etmeksizin, insan doğasına uygun tutum ve davranışlar sergilemektir. İnsanlar bir girişimciyle etkileşime girdiklerinde tutarlılık ve güvenilirlik gibi şeyler görmek ister.


Bunun yanı sıra müşteriler, ne göreceklerini de  bilmek istemektedirler. Bu nedenle bir girişimcinin hedeflerinin yanı sıra kendi düşüncelerinin, mesajlarının ve değerlerinin tutarlı bir görüntüsünü yansıtmaları önem teşkil etmektedir.


Eğer bir girişimci tutarsız mesajlar gönderirse, halkta oluşturdukları güveni zayıflatabilirler. Bu aynı zamanda sadece dış iletişimler için de geçerli değildir. İç iletişim ve bölümler arası stratejiler yürütülürken dikkat edilmesi gereken belli başlı noktalar bulunmaktadır. Karışık ve kafa karıştırıcı bilgi iletişiminden kaçınmak için ortak, anlaşılmış hedefler belirlenmelidir.


Girişimcilerde Saygınlık Yönetimi-Değer Liderliği

Girişimcilerde saygınlık yönetimi konusunda doğal olarak açıkça tanımlanmış en iyi uygulamalar ve etik kurallara ciddi bir bağlılık göstermekle de ilişkilidir. Görev beyanlarından çalışan eğitimine, liderlik notlarına ve kamu iletişimine kadar her açıdan dürüstlük göstermelidirler.


Girişimcilerin, işletmeleri açısından bir değer olarak düzgün bir şekilde kurulmuş olmalıdır. Bunun yanı sırabütün duyurular herkesin görebileceği bir şekildepaylaşılmalıdır.


Ağ Oluşturmak

Girişimcilerde saygınlık yönetimi adımlarından bir tanesi de ağ oluşturmaktır. Ağ oluşturma yoluyla iyi bir görüntü oluşturarak, girişimci nüfuzunuzu artırabilmektedirler. Aynı zamanda bu günlerde sadece iş profesyonellerinden daha fazla fayda sağlayan bir durum olarak öne çıkmaktadır. Girişimciler bir sosyal medya imajından da yararlanabilirler.


Dikkat çeken bir diğer unsur ise profilleri tam olarak doldurmak ve zaman ayırmaktır. Bu kritik bir ilk adım olarak öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra sosyal medya ağı çevrimiçi bulmacanın sadece bir parçasıdır. Bunun yanı sıra kusursuz bir tasarıma sahip web sitesi de önem verilmesi gereken bir başka konudur.