İnovasyon Nedir? İnovasyon Neden Önemlidir?

İnovasyon kavramı değişen ve gelişen dünyada son dönemlerde öne çıkan kavramlardan bir tanesi olmayı başarmıştır. Bu kavram Türkçe’de yenilik olarak dizayn edilmiştir.


İnovasyon bir anlamda toplumsal,  kültürel, idari ortamlarda ve iş dünyasında yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması anlamına gelmektedir. Ancak bu ifadenin anlamı oldukça geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bunun yanı sıra inovasyon kavramıyla birlikte inovatif kavramı da ortaya çıkmıştır. Ancak bir hizmet ya da ürünün inovatif sayılabilmesi için de belli başlı özellikleri barındırmalıdır.


İnovasyon yaratıcılık ve ticaretin birleştirilerek tüketiciye sunulması anlamına gelmektedir. Bir hizmet veya ürünün inovatif sayılabilmesi için yenilenmiş ve artı değer sağlıyor olması gereklidir. İnovasyon kavramı genel olarak geleceği yaratarak sürdürülebilir girişimcilik faaliyetiyle büyüme sağlamakla aynı doğrultuda ilerlemektedir.


İnovasyon Odaklı Sürdürülebilir Girişimcilik

İnovasyon, sürdürülebilir girişimcilik kavramını da kapsamaktadır. Bu kavramın odak noktasında fırsatların tanınması, geliştirilmesi ve kullanılması bulunmaktadır. Sürdürülebilir girişimcilik sosyal girişimcilik de dahil olmak üzere farklı girişimcilik biçimlerinin yanı sıra eko girişimcilik ve kurumsal sosyal sorumluluk unsurlarını da kapsamaktadır.


İnovasyon kavramı da burada devreye girmektedir. Sürdürülebilir girişimcilik çevresel veya sosyal açıdan faydalı pazar veya kurumsal olmak üzere sunulan inovasyonlar yoluyla ekonomik ve toplumsal değer yaratmanın yenilikçi, pazar odaklı ve kişilik odaklı bir şekli olarak tanımlamaktadır. Sürdürülebilir girişimciliği açıklamak için kullanılmış olan bu kavramlar geniş çapta kabul edilmesiyle dikkat çekmektedir. Bazı araştırmacılar sürdürülebilir girişimciliğin kültürel, ekolojik, sosyal ve kültürel olmak üzere dört alanda eşit bir temek oluşturması gerektiğini öne sürmüşlerdir.


İnovasyon Yaklaşımları

İnovasyon kavramına ilişkin farklı tanımlar da bulunmaktadır. Yönetim bilimci Peter Ferdinand Druckerinovasyonu girişimciliğin bir aracı olarak tanımlamıştır. Refah oluşturmak için yeni bir kapasite meydana getiren kaynakları sağlayan bir eylem olarak görmektedir. Bir başka bilim insanı Porter ise inovasyonu rekabet avantajı sağlayan hem yeni teknolojileri hem de yeni iş yapma yöntemlerini içermesidir.


Bir diğer bilim insanı Rogers ise bu kavramı diğerlerinin yapmış olduğu tanımlardan ayrı tutmayarak; bireyler tarafından yeni olarak algılanan fikir, uygulama veya nesne olarak belirtmiştir. Yine bir diğer yaklaşımın sahibi olan Damanpour ise bir firmanın başarısı üzerinde yeni düşüncelerin adaptasyonu, ilerlemesi ve ortaya konması şeklinde tanımlamıştır.


İnovasyon Öngörülemez Bir Kavramdır

Bu kavramda dikkat çeken özelliklerden bir tanesi bu faaliyetlerin sonucunun ne olacağının önceden asla bilinmemesidir. Yapılacak iş için ne kadar kaynağın yeterli olacağı ya da ne kadar başarılı olacağı önceden bilinmemektedir. Belirsizliklerle dolu bir süreç olmasıyla dikkat çekmektedir.


Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus ise İnovasyonun finansal açıdan uyumlu olduğu işletmelerde başarı sağladığıdır. Belli başlı kriterler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. İnovasyonesinlenlenme yoluyla yayılma göstermektedir. Bunun yanı sıra mevut bilgi kullanımına da olanak tanımaktadır. Aynı zamanda inovasyon bireyin yaşam kalitesini artırmaktadır. İnovasyonun bir diğer özelliği ise kar gibi bir avantaj sağlamasıdır.

İlginizi Çekebilir: Girişimcilik Nedir? Girişimci Kime Denir?