Takım Çalışması Nedir?

Takım çalışması nedir?

 ​​​​Takım çalışması nedir; tek bir amaç doğrultusunda bir araya gelen bireylerin eşit çaba ile sonuca ulaşmaya çalışmasıdır. Takım çalışmasında esas olan her takım elemanının eşit çaba göstererek hedefe ulaşmada ellerinden geleni yaparak ortak çıktı elde etmesidir. Takım çalışmasında en iyi sonuca ulaşılması için takım üyelerinin birbirleri ile uyumlu olması gerekmektedir.


Takım çalışması nedir tamam peki, neden önemlidir?

 Bazen ulaşılmak istenen hedef tek bir kişi için zor olabilir veya bireylerin birbirleri ile uyumlarını artırmak için takım çalışmasına ihtiyaç duyulabilir. Hayatın her alanında takım çalışmasına ihtiyaç duyulur. Çalışma hayatından aile hayatına kadar her ortamda bireyler başka insanlar ile ortak hareket etmek durumundadır. Bu nedenle takım çalışması bireylere çocukluk çağından itibaren öğretilmeye çalışılır.


Takım çalışması için eğitim nasıl verilir?

 Takım çalışmasını daha iyi yönetebilmek ve takım üyeleriyle olan uyumu artırmak için bazı öğretilere ihtiyaç duyulur. Bu eğitim takım çalışmasından önce verilebileceği gibi takım çalışması sırasında da yön verilerek yapılabilir.

Bu öğretiler nelerdir?

Takım çalışması eğitiminde vurgulanması gereken hususları sıralayacak olursak ilki hiç kuşkusuz önce ekibi düşünmektir. Takım üyeleri kişisel çıkarlarını bir kenara bırakarak önce takımının çıkarlarını düşünmelidir.


Bir diğer husus ise takım arkadaşları ile aynı konumda olduğunu bilmektir. Takım arkadaşlarını kendisinden üstün görerek çalışmak verimi azaltacaktır. Bunun yanı sıra takım arkadaşlarını küçümsemek de takım içi uyumu azaltacaktır.


Takım oluşturacak kişiler amaçlarının aynı olduğunu bilmeli ve birlikte iken daha iyi bir çıktı elde edeceklerinin farkında olmalıdırlar.


Takım çalışması yaparken takımın kuralları başta belirlenmelidir. Bu yolla çalışma sırasında doğacak uyumsuzluk ve sıkıntılar daha kolay aşılacaktır.


Takım çalışması yapılırken takımda bulunan her bireyin görev tanımı belli olmalıdır. Her takım üyesi iyi olduğu alanda çalışmalıdır. Bu yolla takım çalışmasının elde edeceği çıktı çok daha kaliteli olacaktır. Grup üyeleri arasında iş bölümü adaletli yapılmalıdır. Kişilere altından kalkamayacağı büyüklükte işler yüklenmemelidir.


Takım üyeleri birbirine fazla mesafeli olmamalıdır. Takım üyelerinin birbirlerini anlamaları ve uyumlarını arttırmaları adına çalışma dışında da görüşmeleri takımın çıktısı için olumlu bir sonuç doğurur.


Takımdaki herkes aynı fikirde olmak zorunda değildir. Fikirlerin çeşitli olması takıma renk katacak ve güzel çıktılar elde etmeye fayda sağlayacaktır. Ancak bu durum gruptaki bireylerin birbirleriyle zıtlaşmaları anlamına gelmemektedir. Takım üyeleri birbirlerine karşı anlayışlı olmalıdır. Takım üyeleri birbirini anlamalı ve ortak bir noktada buluşarak karar vermelidir.


Takım çalışması özellikle çocukluk çağında öğretilmelidir. Bu öğretimin yapılması sırasında çocukların bu temel kuralları sindirmesi sağlanmalıdır. Takım çalışmasına hakim olan çocuklar her zaman hayatta daha uyumlu olacaklardır. Takım çalışması eğitimi, çocukların kişisel gelişim konusunda çocukları olumlu etkileyecektir ve katıldıkları takımlarda uyumlu olmalarını sağlayacaktır.


Takım Çalışması Nedir konusunu okuyanlar, İlginizi Çekebilir: İlk İzlenimin İnsanlar Üzerindeki Etkisi