İşletme Kurmak İçin Nelere Dikkat Edilmeli

Günümüzde işletme kurmak için nelere dikkat edilmeli , verilen yanlış bilgiler ve yapılan yanlış yönlendirmeler, işletmenin kuruluş aşamasında kalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle işletme kurma fikrini hayata geçirmek için doğru, sağlam bilgi ve yüksek girişimci ruhunu gerekli kılmaktadır.


İşletme Kurmak İçin Nelere Dikkat Edilmeli : Fizibilite Çalışmasının Yapılması


İşletme kurma fikri olanların yapacakları şey işletme kurulumu için yeterli düzeyde fizibilite çalışması yapmasıdır. Fizibilite çalışması, kurulacak olan işletmenin konumuna bağlı olarak, ulaşımının, kurulum aşamasının, lojistik faaliyetlerinin, müşteri potansiyelinin değerlendirilmesine bağlı ortaya çıkmaktadır. İşletme açısından pozitif değerlendirmelerle sonuçlandırılması işletmeyi kurma adımında büyük önem taşır.


İşletme Kurmak İçin Nelere Dikkat Edilmeli
:Kurulum Maliyetinin Hesaplanması

Her işletme kurmak için belirli bir kurulum maliyeti içerir. Bu açıdan kurulacak olan işletmenin faaliyete başlaması aşamasına kadar olan tesis, makine, alt yapı, elektrik su, telefon vb. için yapılacak mali harcamaların hepsi doğru, eksiksiz hesaplanmalıdır. Yapılan hesaplamalarla işletmenin kurulumu için yapılan maliyet tablosu ortaya çıkmış olacaktır.


İşletme Sektörüne Bağlı Tedarikçi Potansiyel

Her işletme belli bir sektöre yönelik olarak kurulur ve faaliyette bulunur. Bunun için işletmeninin sektör hizmetleri için tedarik edeceği ham madde, malzemeye duyduğu ihtiyacı tedarik edebilecek potansiyele sahip olması gerekir. Aksi takdirde tedarik aşaması işletmeye mali açıdan ek yükler getirecek ve işletmeden beklenen randıman alınamayacaktır. Tedarik veya tedarik zinciri işletmenin faaliyetlerinde verim alması açısından büyük önem taşır. İşletme kuracak her kişinin bu hususu göz önünde bulundurması gerekir.


İşletmenin Temel Unsurları

Hani sektörde hizmet sunarsa sunsun her işletmenin, işletme olarak değerlendirilmesi için işletmeyi meydana getiren temel unsurlar bulunmaktadır. Bu temel unsurlar bir zincirin halkaları olarak düşünülmeli ve halkalardan birinin eksikliği zincirin işlevsiz kalmasına neden olacağı şeklinde kabul edilmelidir.


Genel olarak işletme unsurları;

  • Tesis
  • Çalışan
  • Üretim veya Hizmet
  • Mali Kaynaklar

Bu unsurların her biri işletme kurmak açısından kendine göre bir önem taşıyıp hepsinin varlığı işletmeyi meydana getirir.