Pazarlamanın Temel Kuralları

Pazarlamanın temel kuralları aracılığı ile pazarlama faaliyetlerini daha etkili kılmak ve pazarlama amaçlarına ulaşmak mümkündür. Üretimden bir malın ya da hizmetin alıcına ulaşmasına ve hatta satış sonrasına kadar kazanılan geçmiş deneyimlerden elde edilen kurallara göre pazarlama faaliyetlerini yürütmek kişileri ve markaları oldukları yerden daha iyi bir konuma taşımaktadır.

 


Pazarlama, pazarlama faaliyetlerini gerçekleştiren kişilerin amaçları doğrultusunda ürün ve hizmetlerini yaratması, fiyatını belirlemesi, dağıtımını yapması, satışa yönelik olarak çalışmalar gerçekleştirmesi, satış sonrasında da hizmet vermesi işlemidir.

 


Bir pazarlama faaliyetinde amaç; insanların isteklerinin ve gereksinimlerinin karşılanmasıdır ve pazarlama içeriğinde pek çok farklı eylemleri barındırmaktadır. Bu eylemler, pazarlamanın temel kuralları olarak da bilinmektedir. Bu kuralların uygulanması sayesinde markalar ve kişiler pazarlama amaçlarına ulaşabilmektedir.

 


Ürün veya Hizmetlerinizi Hedef Kitleye Ulaştırın

 

Her ürün ya da hizmet için sahip olunan müşteriler ve potansiyel müşteriler bulunmaktadır. Pazarlama faaliyetlerinden başarı elde edilebilmesi için markaların gerçek müşterilerinin dışında potansiyel müşterilerine de ulaşması gerekmektedir. Bu sebeple sürekli olarak büyüme kaydetmek isteyen markalar, bütün hedef kitleye ürün ya da hizmetlerini ulaştırabilmelidir. Çünkü bir malı, tek bir segmentte bırakmak gelişime engel olmaktadır. Pazarlamanın temel kuralları çerçevesinde ürün ve hizmetler tüm hedef kitleye ulaştırılmalıdır.

 


Kolay Ulaşılabilir Olun

 

Kolay ulaşılabilir olmak, satışları arttırabilmenin ilk şartları arasında yerini almaktadır. Bu kolay ulaşılabilirlik, müşterilerin ürüne veya mala ulaşması aşamasında olması gerekirken aynı zamanda satış sonrası hizmette de olmalıdır. Çünkü bir hizmet ya da mala kolaylıkla ulaşan kişiler aynı zamanda satış sonrasında yaşacakları sorun söz konusu olduğunda markaya kolay ulaşmak istemektedirler. Dolaylı olarak bir ürünün ya da hizmetin tercih edilmesinde satış sonrasındaki ulaşılabilirlilik de etkili olmaktadır.

 


Fark Yaratın

 

Fark yaratmak yaşamın her alanında ilgi çekmeyi sağlamaktadır. Pazarlama faaliyetlerinde de fark yaratmak bu sebeple oldukça önemlidir. Pazarlamanın temel kuralları arasında bulunan fark yaratma, ürün ya da hizmette olabileceği gibi aynı zamanda bunların satış ve reklamında da gerçekleştirilebilmektedir. Bu sebeple pazarlama faaliyetleri, reklam ve promosyon faaliyetlerinden bağımsız değildir; bütünleşiktir. Bu noktada bütünleşik pazarlama stratejisi uygulamak oldukça yarar sağlayacaktır.

 


Marka Olun

 

Sunulan bir ürün ya da hizmette marka olmak elbette ki çok kolay bir iş değildir. Hemen hemen her ürün ya da hizmetin sektörde muadilleri bulunmaktadır. Fakat daha fazla tercih edilebilir olmak için sektörde bulunan rakiplerden farklılaşılması gerekmektedir. Sağlanan farklılaşma beraberinde marka olmayı da getirmektedir. Örneğin; piyasada pek çok farklı markanın adı altında kağıt mendil bulunmaktadır. Ama marketten bir kağıt mendil alınması aşamasında bile görevliden genel olarak ‘Selpak’ adıyla ürün talep edilmektedir. Dolayısı ile kağıt mendil tanımlaması bir marka ile özdeşleşmiş olmaktadır ve bu marka olmayı beraberinde getirmektedir. Bu nedenle pazarlamanın temel kuralları arasında marka olmak da yer almaktadır.

 

İlginizi Çekebilir: Yapay Zekânın İş Sektörleri Üzerinde Etkisi