İnsanlar Nasıl İkna Edilir?

İletişim, kişilerin birbirleri ile konuşarak anlaşma sağladıkları bir etkilenme yoludur.İletişim süreci boyunca amacın hedef kitle üzerinde yaptığı etki ile iletişim kurulur.Doğru iletişim sayesinde bireyler arasında duygu, düşünce ve hatta bilgi birikimini kolaylıkla aktarılabilinir. Bu sayede doğru iletişim ile varılmak istenen hedef kitle, kaynağın amacına hizmet etmesini sağlar.Günümüz içerisinde etki ve ikna kurumsal ve sosyal yaşamımızda da önemli bir parça haline gelmişir. Hatta ikna etmek adeta bir yaşam stili olmuştur. Karşımıza çıkan tüm reklamlar aslında insanları ikna etme, inandırma amacını temsil eder.

Hayatımızın bir parçası haline gelen ikna durumu, kişilerin mesleklerinede yansır ve böylelikle satış, pazarlama, insan kaynakları meslekleri oldukça bu işte rol oynar.


İkna Etme Yöntemleri

İnsanlar ikna edilirken karşı tarafın  duygu, düşünce ve arzusu dikkate alınmalıdır.Belli bir kaynağı, karşınızda ki kişinin tutumunu  değiştirerek  tamamen kişinin kendi düşünce stil ve yapısına göre değiştirildiği bir olaydır.

Kişiyi ikna etmede en etkili yöntemlerden birisi;Çevreleme yöntemidir.Karşınızda ki kişi iki seçenek arasında kaldıysa diğerinin olumsuz yönlerini vurgulayarak ikna edilme olasılığı çok yüksektir.

Taklitçi olmak; Evet taklit edilemek her ne kadar kulağa hoş gelmesede en kestirme yoldur. Karşımızda ki kişiyi hareket ve mimiklerde taklit etmek ikna etmeyi kolaylaştırır.

Bir diğer yöntem ise, zayıf yerden vurmaktır.Bedensel veya zihinsel olarak yorgun insanı enerjik insana nazaran ikna etmek daha kolaydır. Bu gibi daha detaylı ikna yöntemleri yazılabilir.Sosyal etki günümüzde, işimizde ve hatta kitle iletişim aracı olarak oldukça önemlidir.


İkna Yeteneği Nasıl Geliştirilir

İşin sonunda elde edilmesi gereken bir başarı varsa bu süreçte en önemli husus ikna yeteneğidir. Kişinin sahip olması gereken kabiliyet ile hedefe ulaşma olsalığı daha nokta atışı olacaktır.

Karşımızdaki kişiye hitap çok önemlidir.Karakteristik özelliklerini anlayıp ona göre konuşarak yaklaşılmalıdır.

Yüzyüze görüşmek ve beden dili kullanılmalıdır. Bir fikri karşı tarafa kabul ettirirken gözgöze gelmek ve beden dili ile desteklemek kişiye güven verir.

Öz ve açıklayıcı kelimeler ile konuşmak gereklidir. Konuyu uzatmak karşı tarafın dikkatinin dağılmasına ve sıkılmasına yol açar bu yüzden iknada başarılı olunamaz.

Zaman iyi kullanılmalı, dozunda samimi yaklaşmak önemlidir.İnsanlar iyilik gördüğü kişilere daha kolay iknalarda olabilirler.Buda etkiyi başarılı kılar.

İkna edici olmak doğuştan gelen bir özellik değil, kişinin sonrasında kazanabileceği, geliştirbileceği ve hatta hayatının tüm dönümünde kullanabileceği bir yöntemdir. İletişim gücünü yerinde ve doğru kullanmak hayat boyu başarı getirir.Konu ne olursa olsun insanlar birbirlerinin görüşlerine saygı göstermek zorundadır. İkna edilen unsur her neyse önce kişi buna inanmalıdır. Yalan şeklinde inandırmak kandırmaktadır.Bu bir başarı sayılamaz kişi bu yöntemle zaten başarılı olamaz.İkna etmenin 1 numaralı kuraldır inanmak.

İlginizi Çekebilir: Problemlerin Üstesinden Gelebilmek