İşletmede Kriz Yönetimin Önemi Nedir?

İşletmede kriz yönetimin önemi en az bir işletmenin varlığını devam ettirmesi için önem teşkil eden bir maddedir. Ancak kriz yönetiminde başarılı işletme sahipleri iç ve dış meseleleri çözebilmektedirler.


Bir işin niteliği ne olursa olsun kriz yönetimini etkin bir şekilde yürütmek kurumun göreceği zararı en aza indireceği için önem teşkil etmektedir.Kriz yönetimi, bir kuruluşun iş dünyasına, paydaşlarına veya kamuoyuna zarar verme tehdidinde bulunan büyük bir olayla uğraştığı süreç olarak dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra 1980’li yıllarda büyük ölçekli endüstriyel ve çevresel felaketler kriz yönetimi çalışmasını tetiklemiştir. Kriz yönetiminin halkla ilişkilerde en önemli süreç olduğu düşünülmektedir.


Kriz Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

İşletmede kriz yönetimin önemi, verilerin korunması, etik tedarik zincirleri, kültürlerarası iletişim, güvenli ürünler ve insan yapımı çevre felaketleri açısından günümüz işletmeleri için belki de daha alakalı ve önemli olmasıyla dikkat çekmektedir.


Günümüz dünyasında teknolojik gelişmeler üretkenliği ve iletişimi dönüştürdü. İşletmeler aceleyle sonuçlanan teknoloji gelişiminin hızına ayak uydurmakta zorlandılar. Çünkü her şey hızlı bir biçimde tüketilmeye başlandı. Kriz yönetiminin anahtar olduğu modern dünyaya ayak uydurmak burada öne çıkmaktadır.


Zorlu Bir Kriz Nasıl Yönetilir?

İşletmede kriz yönetimin önemi bir şirketin zorlu bir krizi nasıl yönettiği, müşterilere nasıl çalıştırıldığına dair titizlikle oluşturulmuş herhangi bir basın bülteninden çok daha dürüst bir bakış sağlamaktadır. Bunun yanı sıra etkisiz kriz yönetiminin birçok örneği bulunmaktadır.Bir krizin başarısız yönetimi, şirketin itibarına, coğrafi konumuna, çalışanlarına, yönetimine ve hatta tüm topluluklara zarar verebilmektedir.


Krizlerin kartopu ya da domino etkisi iş dünyasının ötesindeki alanlarda etkili olabilmektedir. Hem uygulayıcılar hem de birçok farklı disiplinden araştırmacılar tarafından kriz yönetimiyle ilgili olarak bilgi tabanını sentezlemeye çalışırken onu zorlaştıran büyük miktarlar da yazılabilmektedir.  Bunun yanı sıra yaşanan iş hataları ve iş kriz yönetimi stratejilerinin planlanması ve uygulanmasını bilgilendirmek için krizleri etkin bir şekilde yönetememek de sorunlara yol açmaktadır.


İşletmede Kriz Yönetimin Önemi Ve Süreçleri

İşletmede kriz yönetiminin önemi, araştırmacılar dünyasında ve işletmeler üzerinde doğrudan etkisi olan bir çalışma alanı olarak giderek daha da fazla bilinir bir konuma gelmektedir. İşletmede kriz yönetimin önemi genel olarak süreçlere ayrılmıştır.


Organizasyon için bir tehdit, sürpriz unsuru ve kısa karar süresi olmak üzere 3 unsurdan oluşmaktadır. Kriz eski sistemin sürdürülemeyeceği bir dönüşüm süreci olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle, dördüncü faktör değişim gerekliliğidir. Değişiklik gerekli değilse, olay bir hata veya olay olarak daha doğru bir şekilde tanımlanabilmektedir.


Kriz yönetimi, bir plan ve tehdit karşısında acil harekete geçilebilmek demektir. Etkili bir kriz yönetimi için dikkat edilmesi gereken belli başlı noktalar bulunmaktadır. Çünkü krizler bir kuruluşun itibarını sarsabilecek nitelikte olabilmektedir. Krizi atlatma aşamasında iletişim çok kritik bir noktadadır.