Girişimcilerin Olmazsa Olması ? Özgüven ?


Özgüven Geliştirme ?

İnsanların kendine olan güveni dönem dönem değişikliğe uğrar. Beceri ve zeka başarının anahtarı olurken özgüven geliştirme de sosyal ilişkileri güçlendirir. İnsanın bakışından tavırlarına, hal ve hareketlerinden konuşmasına kadar her aşamada kendini gösteren özgüven, zorlu yaşam koşullarıyla baş edebilme becerisini geliştirir.


Özgüvenin Kişisel Hayatımızdaki Önemi?

Kişinin özünde kendine inanması olarak tanımlanabilecek olan özgüven, çevresel koşullara göre şekillenir. Genetik kodlar karakteri oluştururken toplumsal değerlerle birlikte kişilik oturmaya başlar. Temel sevgi ihtiyacı eksiksiz olarak karşılanan bireylerde özgüven tamdır.

  • Hayata bakış kırılgan
  • Sosyal çevre sınırlı ve
  • Başarısızlık korkusu yüksektir.

Yetişkinlerin bu sorunları yaşaması halinde kendilerini geliştirmeye çalışması ve eksik olan özgüvenlerini desteklemeleri kendi karar ve motivasyonlarına bağlıdır.


Özgüven Nasıl Gelişir?

Kendine güvenmek olarak tanımlanabilecek olan özgüven geliştirme , mevcut korkuların üzerine giderek kazanılabilir. Hayata karşı daha yapıcı ve olumlu bakış açısına sahip olunarak özgüven artırılabilir. Kazanılan başarılardan elde edilen motivasyon, kişinin karşısına çıkacak her engeli kolay bir şekilde atlatabileceğinin de teminatıdır.


Özgüvenin yüksek olması kişinin her şeyin üstesinden gelmesini kolaylaştırmaz Özgüven eksikliği olan kişilerin ortak özellikleri arasında; kendinden şüphe duyma, kolay kabullenme, eleştirilere karşı tahammülsüzlük, yalnızlık hissi ve sevilmeme korkusudur.


Özgüven Geliştirme / Artırmanın Yolları

Kişi motivasyonunu yükselten aktivitelere katılarak kendini daha iyi hissedebilir. Her zaman olumlu düşünmek ve negatif düşüncelerden korunmak özgüven geliştirme destekler. Gerçekçi hedeflerin belirlenmesindeki başarı ona ulaşmak için gereken inancı da beraberinde getirir.

  • Bizi destekleyen kişilerle daha sık vakit geçirmek iyi hissettirir.
  • Kişi pozitif özelliklerine odaklanarak kendi kıymetini bilir ve özgüvenini artırabilir.

Negatifliğe odaklanmak sadece başarmaya olan inancı olumsuz etkiler. Yaşanmış deneyimlerden ders çıkarabilmek bundan sonra hata yapma ihtimalini de azaltır.


Hayır Demeyi Öğrenmek!

Fikirlerini açıkça ifade edebilen kişiler hayır demeyi de öğrenmelidir. Yaşanan her olumsuzluğu sadece kendine mal etmek ders çıkarma ve motivasyonu koruma şansını azaltır. İçine girdiği farklı durum ve ortamlarda kendine yer edinebilen ve her şartta olumlu düşünebilen kişiler sahip oldukları özgüvenle sorunların üzerinden gelmeyi başarabilirler.